Polska wieś przyciąga żywymi tradycjami, przyrodą i gościnnością. Rośnie zainteresowanie turystów coraz bogatszą ofertą opartą na potencjale obszarów wiejskich. Celem konkursu zorganizowanego przez Polską Organizację Turystyczną jest identyfikacja, upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. To także okazja do wymiany doświadczeń między osobami zarządzającymi różnymi produktami turystycznymi i synergii [...]
czw, Lip 19, 2018
Source: http://wmrot.org
Bisztynek. Według danych GUS miasto ma 2417 mieszkańców, powierzchnię 2,2 km, a gęstość zaludnienia wynosi 1 119,0 osób/km. 53,6% mieszkańców stanowią kobiety, a 46,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców Bisztynka zmalała o 5,6%. Ich średni wiek wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz [...]
czw, Lip 19, 2018
Source: http://drugikrokwchmurach.blogspot.com