Ewangelia na dziś z 19.02.2018 wg św. Mateusza 25, 31-46 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak [...]
pt, Lut 16, 2018
Source: http://yuweg.pl