Ewangelia na dziś z 25.09.2017 wg św. Łukasza 8, 16-18 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: "Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani [...]
pt, Wrz 22, 2017
Source: http://yuweg.pl