Ewangelia na dziś z 25.02.2019 wg św. Marka 9, 14-29 z komentarzem: Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go. [...]
pt, Lut 22, 2019
Source: http://yuweg.pl