Tomasz à Kempis niemiecki zakonnik, kanonik regularny, teolog i mistyk. Urodzony około 1380 roku w Kempen niedaleko Kolonii. Jest przypuszczalnym autorem „O naśladowaniu Chrystusa” – jednego z największych dzieł ascezy chrześcijańskiej. W klasztorze zajmował się kopiowaniem ksiąg. Samą Biblię przepisał cztery razy. Tomasza à Kempis: „o Naśladowaniu Chrystusa” fragmenty: [...]
pt, Kwi 20, 2018
Source: http://yuweg.pl