Do tej pory bardzo wiele kwestii nie było w ogóle uregulowanych. I niestety – wraz ze śmiercią przedsiębiorcy życie kończyła także i firma (uwaga: nie ma tu na myśli spółek) Dla potrzeb tego wpisu “firma” oznacza działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG. Ale – jak się już pewnie domyślasz – niedługo bardzo [...]
wt, Wrz 18, 2018
Source: http://blog-spadkowy.pl
rsz_virgil-cayasa-760534-unsplash
Pierwszym krokiem jest wniesienie do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika pozwu o obniżenie alimentów. Należy w nim udowodnić, że zaistniała istotna zmiana stosunków majątkowych, pomiędzy płacącym, a otrzymującym alimenty, od czasu ustanowienia pierwotnej wysokości alimentów. Nie ma znaczenia, że alimenty zostały ustanowione [...]
wt, Wrz 18, 2018
Source: http://rodzinne-prawo.pl
W prawie spadkowym ustawodawca zapewnił możliwość rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci przez sporządzenie testamentu. Wyróżnia się kilka form testamentów, a mianowicie własnoręczny (holograficzny), urzędowy (allograficzny), w pewnych przypadkach ustny oraz notarialny. Z pośród tych czterech form testamentów najtrudniejszy do podważenia jest testament notarialny. W związku z tym, iż jest [...]
pon, Wrz 03, 2018
Source: http://spadkowe-prawo.pl
rsz_laura-gariglio-139735-unsplash
Szansą na skrócenie jest blokada alkoholowa. Dlaczego w ogóle istnieje taka możliwość? Instalacja blokad alkoholowych, jak wykazały badania jest znacznie skuteczniejszym środkiem zmniejszającym ryzyko powrotu do przestępstwa w porównaniu do czasowego odebrania prawa jazdy. Dotyczy to zarówno osób, które zostały ukarane za jazdę po spożyciu alkoholu po raz pierwszy, jak i [...]
pon, Sie 27, 2018
Source: http://karne-prawo.pl
blog162
Powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i eksmisję z niego może wytoczyć właściciel budynku, inny lokator, właściciel innego lokalu w tym budynku. Natomiast nakazania przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu może domagać się drugi współlokator (np. drugi rozwiedziony małżonek), gdy tamten [...]
pon, Cze 25, 2018
Source: http://cywilne-prawo.pl
blog150
Wypowiedzenie zmieniające, nazywane w kodeksie „wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy” powoduje zmianę treści stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. W istocie wypowiedzenie to składa się z dwóch oświadczeń woli pracodawcy: wyrażenia woli zaprzestania zatrudniania pracownika na uzgodnionych wcześniej warunkach; oferty określającej nowe warunku pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się [...]
czw, Sty 25, 2018
Source: http://prawo-praca.pl