Tak, naprawdę to już 5 lat minęło od pierwszego wpisu na tym blogu:) Pierwszy wpis na blogu pojawił się dokładnie 15.02.2013 r. Ten pierwszy, historyczny wpis znajdziesz dokładnie tutaj. Od tego czasu sporo się zmieniło… Także jeśli chodzi o przepisy: kiedy zaczynałam prowadzić blog w 2013 r. zasadą było przyjmowanie spadku wprost, obecnie co [...]
czw, Lut 15, 2018
Source: http://blog-spadkowy.pl
blog154
Przyjęcie bądź odrzucenie spadku przez małoletniego należy do grupy czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka. Jak stanowi art. 101 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Zgodnie z art. 583 kodeksu [...]
pon, Lut 12, 2018
Source: http://spadkowe-prawo.pl
blog153
Z wiekiem potrzeby i wydatki dziecka rosną, co wtedy zrobić jeśli alimenty zasądzone przez sąd nie wystarczają? Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Pojęcie zmiany stosunków nie posiada definicji legalnej, jednak w praktyce można wystąpić o podwyższenie [...]
pon, Lut 05, 2018
Source: http://rodzinne-prawo.pl
blog152
PRZEDAWNIENIE jest sposobem utraty określonego prawa wskutek upływu czasu oraz jedną obok prekluzji, przedawnienia i przemilczenia z instytucji dawności. Analizując treść art. 118 k.c. można stwierdzić, iż przewiduje on następujące okresy przedawnienia: Terminy ogólne • termin zasadniczy – 10 lat • termin stanowiący wyjątek od terminu zasadniczego, przewidziany dla roszczeń okresowych oraz związanych [...]
wt, Sty 30, 2018
Source: http://cywilne-prawo.pl
blog151
Podstawowym uprawnieniem osoby podejrzanej/oskarżonej jest swobodne ustanowienie obrońcy. Może ona udzielić upoważnienia do obrony pisemnie – bądź też w formie oświadczenia złożonego do protokółu podczas dowolnej czynności procesowej, takiej jak choćby przesłuchanie. Czasami jednak zdarza się, że przebywający w celi, bez możliwości szybkiego skorzystania z Internetu czy telefonu komórkowego nie jest [...]
czw, Sty 25, 2018
Source: http://karne-prawo.pl
blog150
Wypowiedzenie zmieniające, nazywane w kodeksie „wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy” powoduje zmianę treści stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. W istocie wypowiedzenie to składa się z dwóch oświadczeń woli pracodawcy: wyrażenia woli zaprzestania zatrudniania pracownika na uzgodnionych wcześniej warunkach; oferty określającej nowe warunku pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się [...]
czw, Sty 25, 2018
Source: http://prawo-praca.pl