blog164
Pozbawienie władzy rodzicielskiej Władza rodzicielska to zespól praw i obowiązków rodzica względem dziecka, do których zalicza się opiekę nad dzieckiem, zarząd jego majątkiem i jego reprezentacja. Utrata wszystkich uprawnień związana jest z pozbawieniem władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić, jeśli: zachodzi trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej rodzic rażąco zaniedbuje [...]
pon, Lip 16, 2018
Source: http://rodzinne-prawo.pl
blog164
Przepisy prawa cywilnego przewidują dwie podstawowe formy dziedziczenia: ustawową i testamentową. Zgodnie z Kodeksem cywilnym powołanie do spadku wynika bowiem z ustawy, albo z testamentu. Do dziedziczenia ustawowego dochodzi w kilku przypadkach. Na przykład jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu lub spisał taki, w którym powołał spadkobiercę do ułamkowej części majątku, [...]
pon, Lip 09, 2018
Source: http://spadkowe-prawo.pl
Pisałam kiedyś, iż w sytuacji gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą (taką “zwykłą” działalność nie w formie spółki, ale opartą o wpis do CEIDG) umiera, to… firma praktycznie przestaje istnieć. na marginesie – nie wiem, czy masz pojęcie jak bardzo popularna to forma prowadzenia biznesu i ile takich firm funkcjonuje w [...]
czw, Cze 28, 2018
Source: http://blog-spadkowy.pl
blog162
Powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i eksmisję z niego może wytoczyć właściciel budynku, inny lokator, właściciel innego lokalu w tym budynku. Natomiast nakazania przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu może domagać się drugi współlokator (np. drugi rozwiedziony małżonek), gdy tamten [...]
pon, Cze 25, 2018
Source: http://cywilne-prawo.pl
blog160
Konfrontacja jest szczególnym rodzajem przesłuchania, podczas którego organ procesowy poprzez jednoczesne przesłuchanie dwóch źródeł dowodowych dąży do wyjaśnienia istotnych rozbieżności w środkach dowodowych z nich płynących, a dotyczących tej samej okoliczności. Konfrontację przeprowadza się, gdy istnieje konieczność wyjaśnienia sprzeczności o charakterze istotnym. Przez istotny charakter należy rozumieć okoliczności, które mają wpływ [...]
pon, Cze 04, 2018
Source: http://karne-prawo.pl
blog150
Wypowiedzenie zmieniające, nazywane w kodeksie „wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy” powoduje zmianę treści stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. W istocie wypowiedzenie to składa się z dwóch oświadczeń woli pracodawcy: wyrażenia woli zaprzestania zatrudniania pracownika na uzgodnionych wcześniej warunkach; oferty określającej nowe warunku pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się [...]
czw, Sty 25, 2018
Source: http://prawo-praca.pl
Kiedy piszę te słowa za oknem wciąż pobrzmiewają głuche odgłosy noworocznych fajerwerków. Tych wystrzeliwanych na przełomie lat 2016-17… Jest 1 stycznia 2017 roku. 7 lat temu i 20 kilka dni, a dokładnie 3 grudnia roku 2009, uśpiwszy w łóżeczku swojego niemal dwuletniego synka, zasiadłem do... [[ This is a content summary [...]
nie, Sty 01, 2017
Source: http://www.e-marketingprawniczy.pl/