Aż 52 wnioski wyrzucił do kosza zespół ds. budżetu obywatelskiego. Takiego pogromu jeszcze w Opolu nie było. Akcja— zapoczątkowana w poprzedniej kadencji — to jedna z lepszych rzeczy, jaką wprowadzono w ostatnich latach w naszym mieście. Wreszcie opolanie mają bezpośredni wpływ na to, jak wydaje się ich pieniądze. Dlatego uczestniczą w [...]
nie, Wrz 24, 2017
Source: http://opolandia.redblog.nto.pl
Prezydent Miasta Opola przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego Juvenes na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji przez organizację [...]
pon, Wrz 11, 2017
Source: http://www.opole.pl