Po niemal czterech miesiącach milczenia wracam do cyklu dotyczącego interpolacji wielomianowej. Dziś opowiem o wzorze Newtona. W poprzednim odcinku wprowadziłem ilorazy różnicowe wyższych rzędów i pokazałem prosty sposób ich wyznaczania. Czas na zastosowanie… Niech $x_0,x_1,dots,x_n$ będą wzajemnie różnymi węzłami, a $f$ niech będzie funkcją określoną przynajmniej w tych węzłach. Wielomian [...]
pt, Lip 06, 2018
Source: http://byc-matematykiem.pl