1chinyJaponiaTDRodr
Kilkanaście miesięcy temu zajmowałem się w tym miejscu tematem wpływu procesów demograficznych na ruchy kapitału . Skoncentrowałem się wtedy na "wskaźniku obciążenia demograficznego" ("total dependency ratio"), czyli ilorazie liczby osób w wieku przed- i poprodukcyjnym (czyli dzieci i starców) oraz liczby osób w wieku produkcyjnym (potencjalnej siły roboczej). Wniosek w [...]
śr, Lut 14, 2018
Source: http://wojciechbialek.blox.pl